(پرسش های متداول از سوی متقاضیان در حوزه دبیرخانه کارگروه اشتغال، تسهیلات اشتغالزا)

 

1-    ارائه تقاضای تسهیلات اشتغالزا به چه صورت است؟
متقاضیان بنا به نوع طرح و فعالیتی که دارند، با به همراه داشتن مدارک و مستندات مورد نیاز به دستگاه اجرایی مربوطه و صادر کننده مجوز ، مراجعه و تقاضای خود را کتباً اعلام می کنند.
2-   تسهیلات اشتغالزا به چه طرح هایی تعلق می گیرد؟
این تسهیلات به طرح های "نیمه تمام، طرح های توسعه ای و طرح های درگردش" تعلق میگیرد .طرح های جدید با پیشرفت فیزیکی بیش از 50 درصد نیز می توانند از تسهیلات بهره مند شوند .
3-  نرخ سود بانکی تسهیلات اشتغالزا چقدر است؟
نرخ سود تسهیلات مورد عمل در تمامی طرح های موضوع این دستورالعمل بر اساس مصوبه مورد عمل شورای پول و اعتبار و حسب مورد به صورت مشارکت مدنی و فروش اقساطی می باشد.
4-   سقف تسهیلات اشتغالزا برای هر طرح چقدر است؟
   در دستورالعمل اجرایی تسهیلات اشتغالزا، سقفی برای طرح های واجد شرایط ، مشخص نشده است. دستگاه اجرایی و بانک عامل با توجه به نوع طرح ، فرصتهای شغلی پیش بینی شده و طرح توجیهی متقاضی ، طرح را کارشناسی و اظهار نظر می کنند .
5-   مدت زمان اجرا و  دوره بازپرداخت تسهیلات اشتغالزا چندساله است؟ آیا تنفس هم دارد؟
  مدت زمان اجرا، دوره تنفس ، دوره بازپرداخت طرح ها ، با توجه به نوع طرح و تشخیص بانک عامل، تعیین می گردد.
1-    چه رشته هایی شامل مشاغل خانگی خواهند شد؟
با مراجعه به سامانه مشاغل خانگیwww.mashaghelkhanegi.ir قسمت ثبت نام رشته های مورد نیاز، قابل مشاهده می باشد.
         ثبت نام به دو صورت مستقل و پشتیبان خواهد بود.
2-   نحوه ثبت نام چگونه است؟
با ثبت نام در سامانه مذکور و مراجعه به سازمان/اداره شهرستان خود جهت تکمیل پرونده؛  در صورت ابلاغ اعتبار به بانک های عامل، به بانک مربوطه معرفی خواهید شد.
3-  نرخ سود بانکی تسهیلات مشاغل خانگی چقدر است؟
سهمیه های ابلاغی مشاغل خانگی از محل منابع داخلی بانکها در سال 1393 با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار از جمله رعایت حداقل نرخ مشارکت مدنی 21 درصد و حداکثر نرخ سود عقود غیر مشارکتی 22 درصد قابل اقدام می باشد.
4-   سقف فردی تسهیلات مشاغل خانگی چقدر است؟
سقف فردی تسهیلات خرید کالا به مبلغ 40 میلیون ریال و اعطای تسهیلات مشارکت مدنی به طرح های قابل توجیه به میزان 80 درصد مشارکت بانک و به تشخیص بانک عامل
5-   شرایط متقاضی پشتیبان مشاغل خانگی چگونه است؟
-داشتن حداقل 5 سال سابقه فعالیت
-داشتن حدالقل 25 سال و حداکثر 60 سال سن
-داشتن دفتر کار/کارگاه/کارخانه تحت مسئولیت مستقیم خود
-لزوم داشتن مدرک تحصیلی یا مهارتی مرتبط با کسب و کار پیشنهادی و یا گواهی سابقه تجربی معتبر بصورت استاد شاگردی به تایید  کارفرما
-تایید از سوی صندوق مهر امام رضا(ع) طبق ضوابط و آیین نامه های خود
6-    شرایط و مدارک موردنیاز متقاضی مستقل مشاغل خانگی چیست؟
-داشتن حداقل 18 سال و حداکثر 50 سال سن
-داشتن مدرک مهارتی یا گواهی تایید مهارت معتبر از سوی دستگاه اجرایی متولی مجوز
-داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم(برای آقایان)
-داشتن کارت سلامت تایید شده از سوی مرکز بهداشت برای رشته های مربوط به مواد غذایی