اخبار

غرس نهال در مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران زاهدان

غرس نهال در مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران زاهدان
به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری 15 اصله نهال مثمر در محوطه مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران زاهدان غرس شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان؛ همزمان با هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، 15 اصله نهال مثمر با حضور مهرداد جهاندیده رییس شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان و برخی مدیران این دستگاهها در محوطه مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران زاهدان غرس شد.