اطلاع رسانی

 • پوشش همگانی بیمه های اجتماعی، اولویت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سیستان و بلوچستان

 • آغاز مهلت نام نویسی تعاونگران سیستان و بلوچستان در آزمون کارشناسی ارشد

 • حضور بیش از چهار هزار سیستان و بلوچستانی در هشتمین مرحله آزمون هماهنگ مهارت

 • پرداخت تسهیلات باید مبتنی بر توانمندسازی و ایجاد اشتغال باشد

 • معرفی 7 کارگاه ساختمانی متخلف به مراجع قضایی سیستان و بلوچستان

 • 320 دانش آموخته سیستان وبلوچستانی در طرح کارورزی مشغول بکار شدند

Loading
Loading
 • پوشش همگانی بیمه های اجتماعی، اولویت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سیستان و بلوچستان

 • آغاز مهلت نام نویسی تعاونگران سیستان و بلوچستان در آزمون کارشناسی ارشد

 • حضور بیش از چهار هزار سیستان و بلوچستانی در هشتمین مرحله آزمون هماهنگ مهارت

 • پرداخت تسهیلات باید مبتنی بر توانمندسازی و ایجاد اشتغال باشد

 • معرفی 7 کارگاه ساختمانی متخلف به مراجع قضایی سیستان و بلوچستان

 • 320 دانش آموخته سیستان وبلوچستانی در طرح کارورزی مشغول بکار شدند

Loading
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.