اداره کل

عنوان

9 راهکار سازنده جهت تحول در اشتغال روستاها بمنظور جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها

1- تنظیم استراتژی کلان توسعه روستایی و کارآفرینی : بدون شک بدون وجود استراتژی توسعه روستایی و کارآفرینی کلان نمی توان انتظار توسعه روستایی و کارآفرینی را در مناطق روستایی کشور و منطقه ای را داشت . 2- بررسی علمی مناطق روستایی استان ها از نظر استعداد سنجی د...
مصطفی دباغی  ۲۶۴ روز قبل

گردشگری روستایی معیشت پایدار روستاییان را به همراه دارد

گردشگری روستایی به عنوان فرایندی در توسعه روستایی، در نظر گرفته می شود که می تواند در قالب سیاست های توسعه منطقه ای و محلی، امکان توزیع عادلانه خدمات و تسهیلات عمومی در مناطق روستایی را ایجاد کند که بهبود کیفیت زندگی، کاهش مهاجرت های روستایی و برخوردار رو...
مصطفی دباغی  ۲۶۴ روز قبل