همکاری وزارت تعاون  جهت پیاده سازی  "سیستم مدیریت کیفیت iso9001" در شرکت های تعاونی .

وزارت تعاون بمنظور ارتقا سطح کیفیت تولیدات و خدمات تعاونیهای کشور افزایش رقابت پذیری توانمند سازی و ایجاد زیر ساخت های مدیریت مناسب در آنها اجرای سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد بین المللی iso9001-2008 را در شرکت های تعاونی سراسر کشور در برنامه کار خود قرار داده است . بر این اساس پرداخت بخشی از هزینه پیاده سازی سیستم مذکور توسط وزارت تعاون و مابقی بر عهده شرکتهای تعاونی می باشد که از طریق انعقاد قرارداد با شرکت مشاوره ای صاحب صلاحیت مورد تایید وزارت تعاون با کمترین هزینه و بهترین خدمات گواهینامه مذکور را در یافت و از مزایای رقابتی آن برخوردار می شوند.علاقمندان می توانند به اداره کل تعاون استان مراجعه و کسب اطلاع نمایند.