ارتباط با ما

ertebat bama ertebat bama

ertebat ba ma

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

ارتباط مستقیم

1

مهرداد جهاندیده

مدیر کل

33225888

ارتباط مستقیم

2

حمید رضا نجفی

مدیر پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

33222158

ارتباط مستقیم 

3

الله نظر شه بخش

مدیر تعاون

33224406

ارتباط مستقیم 

4

امید آذررنگ

مدیر روابط کار

33215621

ارتباط مستقیم 

5

سید مهدی امیر جهانشاهی

مدیر اجتماعی

33234962

ارتباط مستقیم 

6

محمد دیوجان

مدیر اشتغال

33222158

ارتباط مستقیم