لیست آدرس دفاتر کاریابی غیر دولتی داخلی استان سیستان و بلوچستان

 

09159904601

33214208

خیابان شریعتی مجتمع تجاری ستاره بلوچستان طبقه 2 واحد 71/3

کاریابی تفتان/عبدالکریم براهویی

09395870337

33224415

خیابان آزادی کوچه حافظ ساختمان اداری مسجد جامع طبقه اول واحد 2

کاریابی پویاگستر/ شهربانوعبدالله زاده

09153496833

33218738

خ مصطفی خمینی مجتمع تجاری میلاد نور طبقه 2 واحد 7

کاریابی نیمروز/ حسین هدایتی فر

لیست آدرس دفاتر کاریابی غیر دولتی داخلی استان سیستان و بلوچستان
ردیف نام کاریابی نام و نام خانوادگی مدیر کاریابی آدرس سال تاسیس تلفن فکس
1 توحید محمدنور رافعی ایرانشهر - خیابان  آیت ا... طالقانی 17 1383 5437229644 5437223800
2 تفتان عبدالکریم براهوئی زاهدان- خیابان شریعتی مجتمع تجاری ستاره بلوچستان طبقه 3 1385 5433214208 5433214423
3 هدف عبدالرحیم دهقانی چابهار- بلوار قدس روبروی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 1385 5435330041 54353340042
4 نیمروز حسین هدایتی فر زاهدان- خیابان مصطفی خمینی مجتمع تجاری میلاد  نور طبقه2 واحد 7 1388 5433218738 5433218738
5 آینده سازان شیرین ارباب بیکس زابل- خیابان  فرهنگ - فرهنگ 15 1391 5432239082 5432239082
6 آرمان سپهر زهرا شمسی زابل- خیابان هامون - هامون 10 1394 5432285485 5432285485
7 پویا گستر شهربانو عبدالهی زاهدان- خیابان آزادی کوچه حافظ- جنب مسجد جامع 1395 5433224415 5433263018
8 همراهان یونس علیزاده چابهار -  بلوار امام خمینی(ره) جنب بانک ملی الغدیر 1396 9152987331 9152987331
9 ریحانه گستر جمیله ایرندگانی خاش- خیابان بهشتی تقاطع رودکی 1396 9151406181 5433728686
10 راه روشن مرجان حسن بلوچی نیکشهر خیابان امام خمینی روبروی اداره مخابرات 98/02/16 545224260 545224263
لیست آدرس کاریابی های الکترونیکی استان سیستان و بلوچستان
لیست آدرس کاریابی های دریایی استان سیستان و بلوچستان
ردیف نام کاریابی نام و نام خانوادگی مدیر کاریابی آدرس سال تاسیس تلفن فکس
1 شرکت خدمات دریایی بهاران مکران منطقه آزاد چابهار محسن سیاهوئی چابهار - بلوار صیاد- نبش صیاد 4 طبقه اول 97/12/21 5435330117 5435331042