فناوری هوش مصنوعی و رویکردهای استراتژیک دولت ها

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری/ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
عبارت هوش مصنوعی به صورت کلی به ماشین ها و سیسـتم های کامپیوتری اشاره دارد که می توانند فرآیندهای هوش طبیعی انسانی را شبیه سازی کنند. در حقیقت عبارت هوش مصنوعی چتری برای اشاره به طیف وسیعی از روش ها و فناوری هاست. بر اساس تعاریف برخی کشورها، هوش مصـنوعی را می توان به دو دسته، "هوش ضعیف" یا "هوش عمومی و یا هوش قوی" دسته بندی کرد. هوش ضعیف یا هوش مصنوعی محدود به این معناست که ماشین با دارا بودن برخی از قابلیت های انسانی به صورت محدود می تواند در حل چالش ها و مسائل خاصی به کمک انسـان بیاید. اما "هوش قوی" به این معناست که ماشین توانمندیهای اداراکی نزدیک به انســـان و یا حتی قویتر از آن دارد. تمامی استراتژی ها و برنامه های ملی و یا شرکتی هوش مصنوعی در زمینه هوش مصنوعی ضعیف می گنجند
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.