آینده پژوهی جهان

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی/ دفتر مطالعات بنیادین حکومتی  ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
  فایلهای مرتبط
آینده پژوهی جهان
آینده پژوهی، حوزه پژوهشی نوظهور در جهان است. از آنجا که آینده هنوز وجود ندارد، آینده پژوهشی به بررسی ناپیوستگی در روندهای گذشته، طرح ها و چشم انداز بلند مدت آینده می پردازد. هدف اصلی مطالعات آینده پژوهشی، حمایت از تصمیم گیری فردی و جمعی و ایجاد راه آگاهانه و مسئولانه برای تفکر درباره آینده است. در جهان به شدت پیچیده و متحول شونده کنونی و منابع محدود موجود، بدون نگاه به آینده و برنامه ریزی درست نمی توان به سر منزل مقصود رسید و چه بسا جوامعی که به دلیل بی توجهی به آینده نگری دچار روزمرگی شده و در نتیجه به سرنوشت نافرجامی مبتلا شدند. با توجه به نقش و جایگاه مهمی که پارلمان در حوزه سیاستگذاری و تعیین سیاست ها و رویکردها از طریق قانونگذاری برای اداره کشور توسط دولت بر عهده دارد. دفتر مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بررسی وضعیت آینده پژوهی در تعدادی از کشورها را در دستور کار خود قرار داد. بررسی ها نشان می دهد که استفاده از این رویکرد در بسیاری از کشورهای جهان مورد قرار گرفته و در برخی کشورها ارتباط تنگاتنگی میان دولت و پارلمان برای پیشبرد آینده پژوهشی شکل گرفته است. مطالعه کتاب حاضر که مجموعه ای از مطالعات انجام شده در مورد وضعیت آینده پژوهشی در تعدادی از کشورهای منتخب است می تواند به آشنایی هر چه بیشتر نمایندگان محترم، محققان و پژوهشگران کشور با این رویکرد و به کارگیری آن در عرصه اداره کشور کمک کرده و زمینه و ترویج آن را فراهم سازد. کتاب پیش رو تصویری از آینده پژوهی جهان است که بر اساس اصول سیاست انسانی و با برنامه معطوف به آینده پژوهشی و نیز با سه رویکرد مفهوم ستانی، مفهوم پژوهشی و مفهوم سازی بنیادین طراحی شده است که در آن تصویری از روند تفکر آینده جهان، حدس های معطوف به آینده ها، پیش بینی ها و پیش نگری ها و نیز علایق فکری و ذهنی 17 کشور از چهار قاره آمریکا، اروپا، آسیا و اقیانوسیه به صورت واقع بینانه در آن منعکس شده است. این سیاست ها و برنامه ها تنها به صرف آشنایی با تجارب کشورها و دغدغه اصلی آن انعکاس گسترده و عمیق نوع ایده، تفکر و روش به کار رفته آینده پژوهشی و نقش آن در فنون حکمرانی در کشورها مختلف مرود مطالعه بوده است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.