سیری در آینده پژوهی

سازمان برنامه و بودجه (مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری)/سعید قاسمی زاده تمر  ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
  فایلهای مرتبط
سیری در آینده پژوهی
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.