بررسی تطبیقی موقعیت ایران در شاخص های بین المللی توسعه : مبتنی بر داده های نهادهای جهانی

گروه پژوهشی آینده نگری و فناوری های نو/ مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری  ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
  فایلهای مرتبط
بررسی تطبیقی موقعیت ایران در شاخص های بین المللی توسعه : مبتنی بر داده های نهادهای جهانی
به لحاظ تاریخی و تجربی، توسعه در بستر شرایط خاص تاریخی و فرهنگی جهان در فضای پس از جنگ جهانی دوم ابداع شد و توسط سازمان های توسعه ای در سطح جهانی کاربست یافت.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.