بررسی تحولات سالهای 2018 و 2019 و چشم انداز بازارهای جهانی انرژی در افق 2040 : فرصت ها و تهدیدات پیش روی ایران

معاونت پژوهش های تولیدی و زیربنایی دفتر: مطالعات انرژی، صنعت و معدن  ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
  فایلهای مرتبط
بررسی تحولات سالهای 2018 و 2019 و چشم انداز بازارهای جهانی انرژی در افق 2040 : فرصت ها و تهدیدات پیش روی ایران
بازارهای انرژی جهان در سال 2018 وضعیت کم سابقه ای را تجربه کردند که به اعتقاد صاحبنظران نقش مهمی در تغییر سناریوهای جهانی انرژی در بلندمدت ایفا خواهد کرد. در این مقطع، با وجود کاهش رشد تولید ناخالص داخلی جهان و رشد قیمت حامل های انرژی به ویژه نفت خام، رشد سریع و بی سابقه تقاضای انرژی و انتشار کربن مشاهده شد که ریشه در پدیده تغییرات آب و هوای جهان دارد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.