راه کارهای بهبود وضعیت کارآفرینی مبتنی بر نوآوری در ایران

گروه پژوهشی آینده نگری و فناوری های نو/ مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری  ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
  فایلهای مرتبط
راه کارهای بهبود وضعیت کارآفرینی مبتنی بر نوآوری در ایران
زیست بوم کارآفرینانه با سرعت بالا تبدیل به ابزار عمومی در مطالعه جغرافیای کارآفرینی شده است. زیست بوم ها مجموعه ای از دورنماهای فرهنگی متمرکز، شبکه های اجتماعی، حمایت مالی، دانشگاه ها و سیاست های اقتصادی فعالی هستند که محیط های حمایتی از کسب و کار مخاطره آمیز مبتنی بر نوآوری را خلق می کنند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.