بررسی روند تغییرات ساختار و ترکیب جمعیت کشور و آینده آن

مرکز آمار ایران  ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
  فایلهای مرتبط
بررسی روند تغییرات ساختار و ترکیب جمعیت کشور و آینده آن
نتایج حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن، از عمده ترین و مهمترین راه های شناخت ویژگی های جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی هر کشوری محسوب می شود که در نهایت نتایج این مطالعات در اختیار برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار می گیرد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.