آینده پیش رو: انقلاب صنعتی چهارم و تحولات فناوری

گروه پژوهشی آینده نگری و فناوری های نو/ مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری  ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
  فایلهای مرتبط
آینده پیش رو: انقلاب صنعتی چهارم و تحولات فناوری
از نگاه اقتصاددانان، فناوری دانشی است که در امر تولید، تجاری سازی و توزیع کالا و خدمات بکار می رود، وسیله ای جهت ارتقای توانایی های فیزیکی و فکری انسان و ابزاری برای تبدیل منابع ساده به منابع و کالاهای پیچیده است. درواقع فناوری را دانش عملی یا کاربردی می نامند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.