آینده پیش رو: کلان روندهای منتخب برای ارزیابی توسعه منطقه ای ایران

گروه پژوهشی آینده نگری و فناوری های نو/ مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری  ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
  فایلهای مرتبط
آینده پیش رو: کلان روندهای منتخب برای ارزیابی توسعه منطقه ای ایران
توسعه منطقه ای دلالت بر ایجاد تغییرات مثبت در توزیع فضایی پدیده های اقتصادی و اجتماعی دارد که با رفاه اجتماعی عمومی همراه است و باید از دو بُعدِ درون منطقه ای و فرامنطقه ای مد نظر قرار گیرد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.