100 سال آینده

گردآورنده:ایگناسیو پالاسیوس هوئرتا/ مترجم: آرش پورابراهیمی  ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
  فایلهای مرتبط
100 سال آینده
همه می دانیم که آنچه اقتصاددانان برای »نشان دادن« آینده به مابـه اندازه آنچه انجام می دهند، به خصوص برای آیندهی دور، حتما داستان نویسان می توانند در نوشته هایشان ارایه کنند از نظر احساسی جذاب نخواهد بود؛ یا از نظر بصری به اندازه آثار برخی فیلمسازان جذاب به نظر نخواهد رسـید.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.