انقلاب صنعتی چهارم

کلوس شواب/ مترجم: ایرج نبی پور  ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
  فایلهای مرتبط
انقلاب صنعتی چهارم
انقلاب صنعتی چهارم را می توان با گستره ای از فناوری های نوین تعریف نمود. این انقلاب، جهان فیزیکی، دیجیتالی و زیستی را به یکدیگر جوش داده و بر همه رشته های، اقتصادها و صنایع اثر خود را فرود می آورد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.