20 تغییر بزرگ تکنولوژیک تا سال 2050

نویسنده: جمعی از نویسندگان/ مترجم:آرش پورابراهیمی  ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
  فایلهای مرتبط
20 تغییر بزرگ تکنولوژیک تا سال 2050
کتاب پیشرو بر اساس این ایده شکل گرفته که برخورداری از دیدی بلندمدت می تواند مفید باشد. تنظیم کردن چشم انداز بـر روی سال ۲۰۵۰ ،دعوتی است برای شناخت نیروهای بنیادینی که احتمال جهان میان امروز و آن زمان را شکل خواهند داد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.