بررسی وضعیت تعاونی های گروههای همیار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی

فاطمه حق پرست، نرجس خاتون اسعدی خلیلی، علی زیرک آبدارلو، عاطفه مهربانی  ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
  فایلهای مرتبط
بررسی وضعیت تعاونی های گروههای همیار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی
هدف این مقاله، معرفی ویژگیهای تعاونی‌های گروههای همیار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی می‌باشد. تعاونی‌ها، قابلیت زیادی در توانمندسازی زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار دارند. تعاونی‌ها می‌توانند باعث کاهش فشارهای روانی، اقتصادی، اجتماعی زنان سرپرست خانوار شده و زمینه رشد، خوداتکایی و خودکفایی زنان سرپرست خانوار را فراهم نمایند.(کاظمی،59 ) با توجه به افزایش تعداد زنان تحصیلکرده و فعال، بحران بیکاری تشدید شده است و معضلات اجتماعی- اقتصادی خاص خود را به همراه خواهد داشت. به همین جهت در برنامه‌های توسعه، اعمال برنامه‌های مختلف جهت تسهیل فعالیت اقتصادی زنان، به ویژه در قالب تشکل‌های تعاونی و کارآفرینی مورد تأکید بوده است. لذا به منظور توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر ، تشکیل تعاونی‌های زنان سرپرست خانوار بیش از پیش ضرورت دارد. در راستای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه، بخش تعاون، به عنوان یکی از ارکان نظام اقتصادی که بر پایه رفع محرومیت، بهبود شرایط کار و گسترش عدالت اجتماعی بنا نهاده شده است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.