ارزیابی موانع انجام دادن کسب و کاردر زنجان

معاونت رفاه اجتماعی- میدری، احمد؛ نصیری اقدم، علی؛ مرتضوی فر، زینب؛  ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
  فایلهای مرتبط
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.