بررسی اثرات اعمال معافیت های حق بیمه سهم کارفرمایی و نقد جایگاه آن دربرنامه های توسعه بررسی اثرات اعمال معافیت های حق بیمه سهم کارفرمایی و نقد جایگاه آن دربرنامه های توسعه

معاونت رفاه اجتماعی- بهزیستی کشور  ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
  فایلهای مرتبط
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.