رتبه بندی سازمان بهزیستی از نظر شاخصهای توانمندی زنان سرپرست خانوار کشور رتبه بندی سازمان بهزیستی از نظر شاخصهای توانمندی زنان سرپرست خانوار کشور

معاونت رفاه اجتماعی- دفتر مطالعات رفاه اجتماعی  ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
  فایلهای مرتبط
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.